Ontstaan

Je wilt misschien wat meer over ons weten. Snap ik! Hier lees je waarom wij Bewust van Corona begonnen zijn en wat we voor je kunnen doen.

In januari 2020 ben ik samen met mijn vriendin naar Barcelona verhuisd om daar een aantal jaren te gaan wonen en werken. Het coronavirus gooide roet in het eten en vanaf half maart zaten we in een volledige lockdown. Intensief contact met o.a. mijn broer Wouter en mijn vader Hans over de situatie en wat te doen was de basis voor Bewust van Corona.

 

Over ons

Inmiddels runnen wij dit bedrijf met zijn drieën vanuit Barcelona en Nijmegen. We hebben geen personeel, geen grote voorraden, we werken vanuit huis en doen dit naast ons ander werk.

Waarom zou je hier producten kopen? Misschien kan het ergens anders goedkoper maar wat is er mooier dan een signaal afgeven dat je serieus met de risico’s van het coronavirus omgaat en dat je daarmee ook nog eens twee erkende goede doelen steunt. Natuurlijk zijn wij trots op ons logo, die ‘hand’ waar zoveel over te doen is en die zo belangrijk is bij de bestrijding van het virus.

Wij willen via onze webshop graag zinvolle en kwalitatief goede producten aanbieden. Voor de zakelijk klant kunnen wij maatwerk leveren. Onze kracht is de flexibiliteit, wij gaan samen zorgen dat Bewust van Corona levert waar het bedrijf behoefte aan heeft.

Goede doelen

We hebben de goede doelen geselecteerd op basis van twee criteria. Het goede doel moet coronagerelateerd zijn én het goede doel moet relevant zijn voor een substantiële groep Nederlanders.

Via de verkoop van onze ‘Bewust van Corona’ producten ondersteunen we twee goede doelen:

Corona beneemt ons de adem. Corona laat zien dat onze longen van levensbelang zijn. Het Longfonds zet zich in voor iedereen met een longziekte: meer dan 1,2 miljoen mensen die zich nu extra kwetsbaar voelen. Het Longfonds biedt actuele informatie, advies en een luisterend oor. Ook helpen zij mensen die door het coronavirus blijvende longschade oplopen. En ze jagen medische doorbraken aan om beschadigde longen te herstellen. Dit kunnen zij niet alleen. Bewust van Corona helpt graag!

Missing Chapter maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt. Missing Chapter agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren gelijkwaardige dialoog tussen generaties. Bewust van Corona helpt graag!

Al ruim tien jaar geven wij dagelijks met veel plezier invulling aan onze missie door een actieve dialoog te voeren tussen generaties. Dit doen wij samen met ons team, honderden partner-organisaties en scholen.

Zoals de minister-president in zijn toespraak treffend zei: voor deze grote maatschappelijke uitdaging hebben wij iedereen nodig, alle 17 miljoen Nederlanders. Vanuit Missing Chapter Foundation zien wij in deze tijd de bevestiging dat een inclusieve samenleving en verbinding tussen generaties cruciaal is. Niet alleen om iedereen te betrekken bij ideeën en uitvoering, maar ook om volgende generaties wendbaar en slagvaardig te maken.

Missie

Bewust van Corona draagt bij aan de bewustwording en een continue aandacht voor de maatregelen en afspraken om het coronavirus in Nederland terug te dringen.

Ambities

Bewust van Corona heeft vijf ambities geformuleerd om haar missie te volbrengen:

  • Informatieverstrekking over de overheidsmaatregelen via onze website;
  • Producten die bijdragen aan een continu bewustzijn van de maatregelen en die bescherming bieden;
  • Video’s die de Nederlandse bevolking aanmoedigen om door te gaan met het naleven van de afspraken en richtlijnen;
  • Een community bouwen die de Nederlandse bevolking helpt tijdens deze tijdelijke, abnormale situatie; 
  • Financiële middelen beschikbaar stellen aan het Longfonds en Missing Chapter.

Kernwaarden

De kernwaarden van Bewust van Corona zijn:

Onafhankelijk

We leveren, als onafhankelijke organisatie, diensten en producten om de belangen van individuele Nederlanders te dienen. We doen dit zonder invloed van bedrijven en overheden. De diensten en producten dragen bij aan een continu bewustzijn van het coronavirus.

Open

Bewust van Corona hecht veel waarde aan contact met de Nederlandse bevolking. Mensen en organisaties kunnen ons vinden en contact leggen, met ons of met elkaar. We zijn open en transparant. Onze website wordt gebruikt voor communicatie en berichtgeving over het coronavirus.